eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

Lifestyle

Jak się przygotować do długiej podróży?

Sytuacja epidemiczna pokazała, że podróżowanie własnym autem, nawet na długim dystansie, może być najbezpieczniejszym i najpewniejszym środkiem transportu. Nie grozi nam zakażenie od przypadkowych współpasażerów, a dostępność pojazdu nie jest uwarunkowana choćby od aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów definiującego ilość osób,…

Potrzebne dokumenty do lasingu i jego zasady

Leasing to podpisanie umowy pomiędzy dwiema stronami. Jedna ze stron daje drugiej prawo do korzystania z określonej rzeczy na wcześniej uzgodniony i zapisany w umowie czas. Osoba dostająca prawo do korzystania z rzeczy musi płacić wcześniej raty ustalone, które zwane…