eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

Tuning

Jak działa lodówka samochodowa?

Należy mieć świadomość, że lodówka turystyczna jest nie tylko niewielkim, ale również niezwykle przydatnym urządzeniem. Pozwala bowiem użytkownikowi trzymać jedzenie w świeżości nawet przez kilka godzin. Jak działa lodówka samochodowa? Obecnie można wyróżnić lodówki samochodowe absorpcyjne, termoelektryczne czy kompresorowe.

Jak działa lodówka absorpcyjna?

Warto wiedzieć, że proces chłodzenia w omawianym rodzaju lodówki rozpoczyna się w momencie odparowania płynu chłodniczego w komorze niskociśnieniowej. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że roztwór amoniaku jest podgrzewany w warniku, dzięki czemu zostaje wydzielony amoniak w gazowej formie. W kolejnym etapie będzie on się skraplał w skraplaczu i odparowywał.

Godny uwagi jest fakt, że przez ten proces dojdzie do zebrania się ciepła z wnętrza omawianej lodówki. Następnie wspomniany wcześniej amoniak gazowy zostanie pochłaniany przez słaby roztwór amoniaku. Nasycony roztwór w kolejnym etapie przemieści się do warnika i proces zostanie powtórzony. Godny uwagi jest fakt, że według specjalistów lodówki tego typu będą wykazywały się największą możliwą skutecznością dopiero wtedy, gdy nad cewkami będzie przepływało powietrze.

Jak działa lodówka termoelektryczna?

Warto wiedzieć, że lodówki tego typu bardzo często nazywane są również sprzętami z modułami Peltiera. Należy zdawać sobie sprawę, że w produkcie znajduje się zimny koniec umożliwiający utrzymać wewnątrz komory właściwy poziom chłodu. Z kolei gorący koniec będzie znajdował się na końcu produktu.

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że zastosowanie wentylatorów i wymienników ciepła pozwala znacznie wzmocnić efekt działania całego procesu. Nie można również zapomnieć, że omawiane lodówki termoelektryczne przeważnie charakteryzują się kompaktowymi wymiarami. Jest to oczywiście bardzo istotna zaleta. Produkt potrzebuje jednak dużej ilości energii do efektywnego działania.

Działanie lodówki kompresorowej

Warto wiedzieć, że w lodówkach kompresorowych najważniejsze zadanie będzie miał czynnik chłodzący. Jest on bowiem konieczny do właściwej pracy urządzenia. Należy mieć świadomość, wspomniany czynnik będzie przechodził w parowniku ze stanu stałego w gazowy. Ponadto w trakcie procesu ciepło zostaje pobierane przez parownik ze środka komory chłodniczej. Następnie dojdzie do zmniejszenia się jej temperatury.

Koniecznie trzeba zdawać sobie również sprawę, że gazowy czynnik chłodniczy będzie zasypany przez kompresor, a dopiero później sprężany oraz przesyłany do skraplacza. W tym miejscu dochodzi do skroplenia. Oznacza to tym samym, że czynnik wróci do stanu płynnego i odda ciepło.

Artykuł powstał we współpracy z https://elodowka.pl/