eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

skrót DAP
Motoryzacja

Co oznacza skrót DAP w transporcie? Kto ponosi koszty transportu? Kto płaci za cło?

DAP – z angielskiego Delivered at Place (dostarczony do miejsca) – to jedna z reguł Incoterms 2020, które definiują podział obowiązków i kosztów transportu towaru pomiędzy sprzedającego i kupującego. Incoterms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu, są aktualizowane co dziesięć lat. Najnowsze zasady dotyczące transportu DAP weszły w życie w 2020 roku. Co trzeba o nich wiedzieć?

Warunki dostawy DAP – co to znaczy?

DAP Incoterms jest to termin stosowany w handlu międzynarodowym. Informuje sprzedającego i kupującego o tym, w jakim momencie własność, koszt produktu, a także ryzyko związane z transportem przenoszone zostają ze sprzedającego na kupującego. Warto pamiętać, że reguła DAP Incoterms obowiązuje dla każdego środka transportu.

Reguła DAP Incoterms 2020 zakłada, że to sprzedawca ponosi większą część kosztów związanych z transportem towarów (do momentu dostarczenia ich do odbiorcy). Jakie to koszty? Przede wszystkim koszt odprawy eksportowej, koszty ewentualnego rozładunku, a także koszty związane z dostarczeniem towarów po odprawie. 

Kupujący natomiast jest zobowiązany do pokrycia kosztów dotyczących zawarcia umowy przewozowej oraz odprawy importowej. Pozostałe koszty kupujący ponosi dopiero w momencie odebrania ładunku. 

W przeciwieństwie do DAP Incoterms 2010, od 2020 roku sprzedawca nie jest już zobligowany do udostępniania kupującemu informacji potrzebnych do otrzymania ubezpieczenia.

DAP Incoterms – kto płaci za transport?

Zgodnie z regułą Incoterms 2020 DAP towar musi zostać doręczony do konkretnego, wskazanego przez kupującego miejsca. To strona sprzedająca jest odpowiedzialna za dostarczenie ładunku pod wskazany adres i o określonym czasie. Z kolei obowiązek ewentualnego rozładunku leży po stronie nabywcy. 

A kto ponosi koszty związane z transportem? Incoterms DAP 2020 określa, że wszystkie koszty i ryzyko związane z dostarczeniem towarów do uzgodnionego miejsca pokrywa sprzedający. Strona kupująca jest odpowiedzialna jedynie za import oraz rozładunek towaru. 

Stosując regułę DAP, warto pamiętać, by szczegółowo i dokładnie wskazać miejsce wyznaczone do odbioru przesyłki. Niweluje to ryzyko niedomówień i nieporozumienia na drodze sprzedawca-kupujący. Osoba dokonująca zakupu powinna podać dokładny adres wraz ze szczegółowym miejscem odbioru – zwłaszcza w przypadku, gdy wskazanym do odbioru miejscem jest duża hala lub magazyn. 

DAP Incoterms – kto płaci za cło?

W przypadku DAP 2020 Incoterms wszystkie koszty związane z cłem oraz podatkiem VAT ponosi kupujący. Ta kwestia pozostała niezmienna od lat. Takie same zasady obowiązywały w przypadku DAP 2010. Koszty związane z cłem dotyczą w głównej mierze importu z Chin. Dodatkowo w sytuacjach, kiedy przeprowadzana jest kontrola celna, to kupujący pokrywa także koszty związane z inspekcją. 

Należy pamiętać, że opłaty celne i skarbowe są obliczane na podstawie wartości towaru oraz kosztów transportu w Unii Europejskiej i poza nią. 

Import DAP

Planując import z Chin, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie warunki Incoterms 2020 DAP. Warto wiedzieć, że większość reguł DAP nie zmieniła się w stosunku do zasad obowiązujących w DAP 2010. Import DAP może być stosowany we wszystkich formach transportu – również transportu lotniczego, morskiego i kolejowego. 

Import DAP jest wygodny dla początkujących importerów, ponieważ większość obowiązków leży po stronie sprzedającego.