eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi
Motoryzacja

Jak działają certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi?

Właściciel samochodu, który został uszkodzony w wypadku kolizji, stłuczki, czy wypadku drogowego ma możliwość otrzymania odszkodowania. Wówczas ubezpieczyciel musi określić kwotę wartości poniesionych szkód, a szacowania takiego dokonuje certyfikowany rzeczoznawca samochodowy. Kierowca samodzielnie również może skorzystać z jego wsparcia. Warto dowiedzieć się, kim są certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi i na czym polega ich praca. Kwestie te zostaną omówione w niniejszym artykule.

Certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi – kim są?

Można stwierdzić, że certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi są specjalistami z zakresu określania i szacowania strat, oraz szkód. Specjalizuje się więc w dziedzinie techniki samochodowej. Dokonuje wyceny pojazdu, a także ustala wysokość uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji, czy wypadku samochodowego. Aby zostać certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym, należy nabyć odpowiednie uprawnienia, czyli certyfikat. Aby móc się o niego ubiegać, należy spełniać określone wymogi, takie jak: posiadanie wyższego wykształcenia, odbycie minimum 5-letniej praktyki w zawodzie związanym z motoryzacją, dysponowanie prawem jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C. Ponadto, kandydat na rzeczoznawcę samochodowego nie mógł być karany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Ostatnim krokiem jest wpisanie na Listę Rzeczoznawców Samochodowych, która jest co jakiś czas aktualizowana przez Ministerstwo Infrastruktury.

Więcej informacji o rzeczoznawcach samochodowych znajdziesz na poniższej stronie —> Instytut Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego TB Ekspert.

Certyfikowani rzeczoznawcy samochodowi – jak działają?

Wiadomo już, kim jest certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, a także jakie przesłanki należy spełniać, aby móc nim zostać. Warto przybliżyć, na czym polega praca takiego rzeczoznawcy i w jaki sposób oni działają. Rzeczoznawca samochodowy najczęściej wykonuje swoją pracę w oparciu, o określony schemat działania. Pierwszym etapem pracy jest wykonanie dokładnych oględzin samochodu, a także przygotowanie stosownej dokumentacji, czyli informacji na temat pojazdu, zdjęć dokumentujących szkody, oraz wyszczególnienie szkód. Następny krok stanowi wycenienie pojazdu i kwoty, jaka będzie potrzebna na dokonanie naprawy. Ostatni krok to sporządzenie kosztorysu, a także dokładnej ekspertyzy. Powinien dokonywać tego w oparciu, o ceny nowych części, a także faktyczne stawki stosowane w zakładach mechanicznych. 

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy nie pomija żadnych szkód, powinien działać dokładnie i z uwzględnieniem posiadanej wiedzy, oraz doświadczenia. Rzeczoznawca samochodowy może również dokonywać wyceny samochodu przez jego zakupem, czy przygotowywać opinie dla sądu, czyli wspomniane wcześniej ekspertyzy. Może on też sprawdzać historię pojazdów i dokonywać ocen wykonanych napraw. Dysponuje od odpowiednią wiedzą, by dokonać odtworzenia wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia pojazdu. Wówczas ustala on także, z jaką prędkością poruszał się pojazd, kiedy doszło do kolizji. Praca certyfikowanego rzeczoznawcy samochodowego jest ważna także ze względu na fakt, iż często pozwala na ustalenie sprawcy całego zdarzenia.