eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

Motoryzacja

Czy książka serwisowa samochodu jest potrzebna?

W przypadku samochodów bardzo starych i starszych, blisko dziesięcioletnich, osoby kupujące, taki pojazd, rzadko zwracają uwagę na książkę serwisową pojazdu, Z góry wiadome jest, że taki pojazd miał bardzo dużo napraw, toteż zbyt duża byłaby zawartość takiej książki.
Książka serwisowa samochodu, ma sens przy pojazdach, które mają mniej lat niż dziesięć. Wtedy zapisane są tam wszystkie usterki pojazdu i kolejne ich naprawy.

Czym jest książka serwisowa samochodu?

Książka serwisowa pojazdu to kompletny zapis wszystkich przeprowadzonych napraw w danym samochodzie. Każdy taki spis powinien zawierać informację o naprawie, wymienionych częściach i pieczątkę warsztatu, w którym dokonano naprawy. Bez względu na fakt, gdzie została wykonana, zawsze można poprosić o wpis do książki serwisowej. W zapisach powinny być też uwzględnione wszystkie przeglądy pojazdu.

Dlaczego istotna jest książka serwisowa?

Książka serwisowa pojazdu jest bardzo istotna, ponieważ osoba, która kupuje samochód z takim dokumentem może dokładnie prześledzić historię napraw i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Kupowany pojazd nie jest pojazdem anonimowym, o którym nic się nie wie. Z łatwością można stwierdzić, czy kupowany samochód będzie wymagał w najbliższym czasie jakichś napraw czy też nie. Obecność takiej książki daje konkretną informację o stanie technicznym samochodu. Wnioski, które można wyciągnąć z tej lektury to także wiadomości o tym, czy właściciel sprzedawanego pojazdu oszczędzał na częściach i używał tanich zamienników, czy też nie żałował na naprawy w dobrych i renomowanych warsztatach. Te wszystkie informacje rysują pełny obraz faktycznego, technicznego stanu danego pojazdu.

Brak książki, może spowodować obniżenie ceny pojazdu

W przypadku, gdy kupuje się samochód, którego właściciel nie posiada książki serwisowej albo jest to książka bez odpowiednich wpisów, można negocjować cenę pojazdu. Główny argument, w tych okolicznościach, to stwierdzenie, że zakup takiego samochodu to jak kupowanie kota w worku. Bowiem, w zasadzie, nic nie wiadomo jest na temat takiego pojazdu, nie wiadomo jakie części zostały wymienione czy jakie usterki zostały naprawione w trakcie użytkowania.
uważać jednak też trzeba, bo bardzo często wraz z autem sprzedawana jest fałszywa jego książka serwisowa. Wtedy wszelkie zastrzeżenia może budzić to, że:
– książka wygląda jak nowa a jest w niej wiele wpisów,
– pieczątki są wyraźne,
– wpisy są równo wypisane.
Błędne informacje wynikające z takiej sfałszowanej książki w pełni zafałszują wiadomości o stanie technicznym takiego samochodu.