eko-parowozik.pl

Blog motoryzacyjny

Samochody

Zakres usług świadczonych przez Stacje Kontroli Pojazdów w Polsce

Lista usług realizowanych na rzecz właściciela samochodu osobowego (i nie tylko) przez diagnostę SKP nie ogranicza się wyłącznie do okresowej kontroli stanu technicznego pojazdu. I choć ogólnie pojęta diagnostyka samochodowa dotyczy przede wszystkim tej usługi, to jej sens znacznie poza nią wykracza.

Kontrola stanu technicznego pod kątem obecności przyczepy

Zadania stawiane przed diagnostą samochodowym nie ograniczają się wyłącznie do kontroli przyczepy, stanu zamocowań, a także pozostałych kwestii formalnych. Specjalista może również sprawdzić, czy dany pojazd spełnia wszystkie zasady niezbędne do jego przystosowania do ciągnięcia przyczepy. Cena takiego badania zazwyczaj waha się w granicach od 30 do 50 złotych.

Badania techniczne a dodatkowe czynności

Kolejną usługą, którą może zrealizować diagnosta samochodowy, jest kontrola techniczna pojazdu pod kątem realizacji przezeń dodatkowych czynności na drodze. W ramach badania specjalista sprawdza zgodność m.in. systemu oświetlenia z wymogami prawnymi, a także sposób rozmieszczenia odblasków i wielu innych oznaczeń, chroniących pojazd przed przypadkową kolizją. Koszt takiego badania waha się zwykle w okolicach od 20 do 30 złotych.

Przewóz osób przez pojazdy ciężarowe

Kolejne specjalistyczne badania, które może realizować diagnosta samochodowy w Polsce dotyczą samochodów ciężarowych, które mają być w przyszłości wykorzystywane do przewozu osób. W ramach tych badań sprawdza się, czy mogą one być wykorzystywane do tego celu. Koszt takiego badania oscyluje najczęściej w granicach od 40 do 50 złotych. Zakres badania technicznego określa diagnosta, który dostosowuje formę badania do konkretnego modelu auta.

Ustalanie tak zwanych danych nieznanych pojazdu

Diagnosta samochodowy może również samodzielnie ustalić niektóre dane techniczne badanego pojazdu. Mowa tu między innymi o jego rodzaju, przeznaczeniu auta, jego masie własnej, a także maksymalnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc dostosowanych do przewozu pasażerów i pojemności silnika. Diagnosta może również wykonać badanie dotyczące maksymalnej, dopuszczalnej masy całkowitej samochodu, a także dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, która może być przezeń ciągnięta. Koszt badania z ustaleniem danych nieznanych to około 50 złotych, choć jego wysokość może zależeć od zakresu przeprowadzonych analiz.

Stacje Kontroli Pojazdów Dyszkiewicz realizują wszystkie powyższe usługi. Co więcej, ich zakres może być dostosowany do indywidualnych oczekiwań i potrzeb właściciela danego samochodu.